Informace ZO pro členy

Na této stránce najdete všechny novinky z činnosti ZO a výboru

Kancelář ZO OS KOVO

Dnes 6.11. 2018 nám byla dána do užívání kancelář v prostoru závodu Trmice. Kancelář máme v místnosti 104.a. Místnost se nachází na přízemí vedle školící místnosti 104.b

Místnost si zatím dělíme spolu s výukou AJ. 

Časy, kdy jsou členové výboru k dispozici, pro členy odborové organizace a zájemce o vstup do odborů,  jsou vyvěšeny na dveřích naší kanceláře.  Aktuální změny budou vždy dávány na naší nástěnku.

Kolektivní smlouva uzavřena a podepsána 

Dne 29.8. 2019 předseda ZO  Vlastimil Zrůbecký podepsal s vedením kolektivní smlouvu.


Kolektivní smlouva nabyla platnost od 1.9.2019 a její znění si můžete stáhnout zde, nebo přečíst, na serveru firmy - G.
Samozřejmě je i k nahlédnutí v naší kanceláři.


 

Jednání s vedením dne 19.2.2019


19.2.2019 proběhlo další pravidelné jednání s vedením závodu. Za vedení byli účastni John Welford a Miroslava Humlová. Za výbor ZO byli na jednání Vlastimil Zrůbecký a Luboš Pitra.

Vedení bylo upozorněno na porušování Zákoníku práce v několika oblastech. V oblasti změny směn a změn času směny vedení přislíbilo okamžitou nápravu.

V dalším oblasti - možné znevýhodňování odborové organizace - jsme s vedením podniku nenašli společnou řeč. Tento bod jsme v podstatě vyřešili až 26.2. před jednáním o Kolektivní smlouvě.

Dále jsme řešili běžné problémy týkající se chodu v závodě, kde vedení přislíbilo řešení.

Jedním z malých pozitiv těchto řešení bylo např. namontování dalšího automatu na kávu v jídelně, jako náhrada za zrušené automaty v oddechové části ve výrobní hale a tím zkrácení času ve frontě na kávu při obědových přestávkách.

V případě dotazů Vám členové výboru podají podrobnější informace.

Kolektivní smlouva


 Dne 26.2.2019 proběhlo další kolo jednání o kolektivní smlouvě (KS). V předcházejících kolech vedení nepřistoupilo ani na jeden z podstatných návrhů naší organizace, které by vedly k zlepšení pracovních, mzdových a dalších podmínek pracovního poměru. V podstatě se ujasnily jen některé právní otázky a vysvětlily nejasnosti jednotlivých paragrafů v KS.

Při jednání 26.2.2019 jsme se už zaměřili na otázky finančního rázu. Bohužel musíme konstatovat, že vedení opětovně nesouhlasilo s většinou našich návrhů a zamítlo je. Docílili jsme dohody jen u některých bodů, které se týkají příplatků za odpolední a noční směny a upřesnili jsme si, v kterých bodech bude KS odkazovat na pracovní předpisy společnosti. Návrh na zvýšení mezd, který nám vedení předložilo, jsme nemohli akceptovat, protože tento návrh nepokrývá ani předpokládanou inflaci v roce 2019 a vedl by fakticky k snížení reálných mezd zaměstnanců, případně zaměstnanci by museli odpracovat více přesčasových hodin, aby se dostali na reálnou úroveň mezd roku 2018.

Další kolo jednání o KS je navrženo na konec března.